Drcení klestu a porostů

Les

Obnova zanedbané paseky
Obnova zanedbané paseky
Likvidace křovin
Likvidace křovin
Obnova zanedbané paseky
Obnova zanedbané paseky
Příprava ploch
Příprava ploch

Nabídka služeb pro lesnictví:

-  drcení klestu

-  likvidace náletových dřevin

-  údržba zanedbané zemědělské půdy a pastvin

-  obnova neudržovaných ploch 

-  frézování pařezů

-  hloubková a povrchová příprava půdy

-  údržba lesních linek

-  rozčleňování lesních porostů