Lesnictví

Les

Obnova zanedbané paseky
Obnova zanedbané paseky
Likvidace křovin
Likvidace křovin
.
.

Nabídka služeb pro lesnictví:

-  likvidace náletových dřevin

-  drcení klestu

-  pokos příkopů, břehů a svahů

-  ořez větví kolem cest

-  obnova neudržovaných ploch 

-  příprava půdy

-  výřez porostů ve ztížených podmínkách a podmáčených terénech

-  terénní úpravy

-  zprostředkování nákupu a prodeje lesních i zemědělských pozemků