Veřejná zeleň

.

.
.
.
.

Nabídka služeb pro veřejnou zeleň:

-  pokos travnatých ploch 

-  frézování pařezů

-  kácení stromů

-  příprava půdy

-  terénní úpravy

-  hloubení a čištění příkopů a tůní