Veřejná zeleň

Nabídka služeb pro veřejnou zeleň:

-  pokos travnatých ploch 

-  frézování pařezů

-  kácení stromů

-  příprava půdy 

 

Zeleň

Fotogalerie zatím neobsahuje žádné fotografie.